Umowy cywilno-prawne

wypełnianie dokumentówZgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wyróżniamy dwa rodzaje umów cywilno-prawnych, czyli umowę o dzieło i umowę zlecenie. Umowa o dzieło dotyczy jednorazowego wykonania zleconego dzieła i może być zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie.

Zawierając umowę o dzieło wykonawca:

  • zobowiązuje się do terminowego zrealizowania określonego z góry rezultatu;
  • nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, wychowawczego ani macierzyńskiego.

 

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie zawierana jest na czas określony i dotyczy konkretnego produktu lub usługi, którą dany pracownik musi zrealizować.

Zleceniobiorca ma prawo do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego oraz zdrowotnego, a jednocześnie nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, ani wychowawczego. Co więcej, pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie nie może uzyskać zasiłku opiekuńczego.

Największą zalet umów cywilno-prawnych są niskie koszty utrzymania pracownika, duża elastyczność oraz możliwość szybkiego i bezproblemowego zerwania nawiązanej współpracy. Pomagamy naszym klientom w sporządzeniu umowy o dzieło i umowy zlecenie, w ich rozliczaniu oraz dostosowaniu rodzaju umowy do zakresu i rodzaju zlecanych prac.