Przygotowywanie rozliczeń dla rolników

dokumentyOferujemy pomoc w rozliczaniu rolników indywidualnych, jak i małych, średnich oraz dużych gospodarstw rolnych. Zachęcamy wszystkich właścicieli własnych gospodarstw do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest korzystne finansowo dla zdecydowanej większości rolników.

Korzystając z usług naszego biura rachunkowego, możesz liczyć na:

  • pomoc w zarejestrowaniu się jako podatnik VAT;
  • ewidencjonowanie operacji i prowadzenie rejestru VAT zakupu oraz sprzedaży;
  • sporządzanie deklaracji i dokonywanie rozliczeń z ZUS i US.

Naszym celem jest maksymalne odciążenie rolników, w związku z tym to my przejmujemy obowiązki związane z reprezentacją przed US i ZUS, składaniem wyjaśnień oraz tworzeniem korekt dokumentów. Po zleceniu nam obsługi rachunkowej swojego gospodarstwa rolnego Twoim jedynym obowiązkiem będzie dostarczanie nam dokumentów i wystawianie faktur sprzedaży.

 

Kiedy rolnik zobowiązany jest do złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT?

Rolnicy osiągający przychody wyłącznie z prowadzonej działalności nie muszą odprowadzać podatku dochodowego, a jedynie podatek rolny, którego wysokość uzależniona jest od powierzchni posiadanych użytków rolnych. Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego spoczywa na rolnikach:

  • otrzymujących świadczenia emerytalne i rentowe;
  • prowadzących stanowiska z produktami rolnymi lub własnymi przetworami;
  • prowadzących dodatkową działalność niezwiązaną z rolnictwem;
  • zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę.

Do działów specjalnych produkcji rolnej zaliczamy m.in. uprawy w szklarniach powyżej 25 m2 i ogrzewanych tunelach powyżej 50 m2, uprawę grzybów, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych oraz uprawę roślin „in vitro”.