Ewidencjonowanie środków trwałych

dokumentyDo ewidencjonowania środków trwałych zobowiązani są przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy w swojej działalności wykorzystują środki trwałe. Środki trwałe stanowią budowle, lokale, budynki – będące odrębną własnością, jak i maszyny, urządzenia oraz środki transportu. Wyróżniamy środki trwałe amortyzowane – których wartość przekracza 10 000 złotych netto, a nabywca będzie z nich korzystał przez co najmniej 12 miesięcy. Z kolei wszystkie nabyte lub wytworzone we własnym zakresie środki trwałe nieamortyzowane o wartości niższej niż 10 000 złotych netto – można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W ramach oferowanych usług prowadzimy szczegółowe ewidencje środków trwałych oraz sporządzamy plan amortyzacji.

 

Ewidencja środków trwałych – kto musi ją prowadzić?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność, spółki jawne, spółki cywilne lub partnerskie rozliczające się na podstawie KPiR mają obowiązek ewidencjonowania nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W 2019 roku obowiązek prowadzenia ewidencji został zniesiony dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu.

 

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych polega na stopniowym zużyciu danego składnika majątku poprzez regularne odpisy amortyzacyjne – których wysokość uzależniona jest od okresu amortyzacji oraz wartości początkowej środka trwałego. Dokonywane odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu.