Sporządzanie deklaracji sprzedaży nieruchomości

kobieta w marynarceOsiągnięcie przychodu z tytułu sprzedaży:

  • nieruchomości lub jej części;
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego;
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zobowiązuje do sporządzenia deklaracji PIT-39 oraz zapłaty podatku dochodowego. Kluczowy jest jednak termin zbycia nieruchomości – tylko w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nabyto nieruchomość – przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu.

 

Podatek dochodowy od sprzedanej nieruchomości – czy można uniknąć jego zapłaty?

Jednym ze sposobów uniknięcia zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia – jest skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. W tym celu konieczne jest przeznaczenie tych przychodów w okresie trzech lat na własne cele mieszkaniowe – czyli nabycie mieszkania, gruntu lub prawa użytkowania wieczystego.

Nie wiesz, czy sprzedana przez Ciebie nieruchomość podlega opodatkowaniu? Skontaktuj się z naszym biurem! Oferujemy fachowe doradztwo i kompleksową pomoc w zakresie sporządzania deklaracji z tytułu sprzedaży nieruchomości!