Rozliczanie podatków PIT i VAT

papieryZajmujemy się rozliczaniem dwóch rodzajów podatków:

  • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczący dochodów uzyskanych z tytułu zawartej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, jak i dochodów z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Do jego zapłaty zobowiązani są również wspólnicy spółek jawnych, cywilnych i komandytowych. Wyróżniamy podatek dochodowy na zasadach liniowych – 19% oraz na zasadach ogólnych – 18% i 32%;
  • VAT – dotyczący czynnych podatników podatku VAT.

Nasza wykwalifikowana kadra pracownicza ma kompetencje w zakresie rozliczania przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie podatku PIT oraz VAT! Wszystkie wykonywane przez nas czynności są zabezpieczone – dzięki posiadanemu ubezpieczeniu OC.

 

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek rozliczeniowy dla podatku VAT oraz PIT umożliwia uiszczanie wszystkich zobowiązań podatkowych. Każdy podatnik posiada jeden, indywidualny rachunek – którego numer można wygenerować samodzielnie z pomocą generatora.

Dzięki wygenerowaniu własnego mikrorachunku możesz komfortowo regulować wszelkie zobowiązania z tytułu VAT i PIT, a tym samym ograniczyć ryzyko pomyłki i wpłaty zobowiązania na niewłaściwy rachunek! Uzyskany numer mikrorachunku nie ulega zmianie nawet w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany dotychczasowej siedziby przedsiębiorstwa.