Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

księgowaZdecydowana większość małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest to jedna z najprostszych, a jednocześnie najefektywniejszym metod ewidencjowania uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów z prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki regularnym i rzetelnym zapisom w KPiR możemy wyliczyć dochód, ustalić podstawę opodatkowania oraz naliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy.

W ramach świadczonych usług z zakresu prowadzenia KPiR zajmujemy się:

  • weryfikacją otrzymanych od klientów dokumentów zakupu i sprzedaży;
  • oceną i analizą wysokości wydatków w stosunku do uzyskiwanych przychodów;
  • ewidencjowaniem zdarzeń gospodarczych i operacji finansowych – przychodów i rozchodów;
  • wyliczaniem podstawy opodatkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy;
  • sporządzaniem deklaracji PIT-36 oraz PIT 36-L.

Wszystkie operacje finansowe księgujemy w KPiR zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku.

 

Kto może prowadzić KPiR?

KPiR to jedna z form uproszczonej księgowości, na którą nie każdy może sobie pozwolić. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz właściciele spółek jawnych, partnerskich, cywilnych – których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 Euro.

Masz pytania związane z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wieloletniego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy naszych księgowych!